Khuyến mại chào hè 2015

Kính gửi quý khách hàng. Công ty xin gửi quý khách hàng nội dung chương

trình khuyến mãi trong tháng 05 năm 2015 như sau:

Thời gian khuyến

mãi

01/05 – 31/05/2015 Xe đạp điện H10 – 16 Tặng 3.000.000 VNĐ

Tên sản phẩm khuyến

Khách hàng được nhận ngay

mãi

11/05 – 17/05/2015 Xe máy điện Victorya

18/05 – 24/05/2015 Xe đạp điện Nijia

25/05 – 31/05/2015 Xe máy điện Mocha

– Miễn phí đăng ký biển số;

– Tặng 02 mũ bảo hiểm xịn dành

cho xe máy điện.

– Tặng 500.000 VNĐ;

– 02 chiếc mũ bảo hiểm xịn dành

cho xe đạp điện;

– 01 chiếc áo mưa;

– 01 khóa số.

– Tặng 500.000 VNĐ;

– Tặng 02 mũ bảo hiểm xịn dành

cho xe máy điện.

Bình luận

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *