Lựa chọn xe cub như nào để hợp với mệnh của bạn !

Lựa chọn màu xe cub như nào để hợp với bạn ? Dân gian có câu “Ăn trông nồi, ngồi…