Thủ tục đăng kí xe máy điện 2016

Có nhiều bạn đã hỏi mình thủ tục đăng ký xe điện như thế nào? Xin chia sẻ với các…