Thư cảm ơn và chúc Tết của Xe Điện 24 gửi đến Quý Khách hàng

Thư cảm ơn và chúc Tết của Xe Điện 24 gửi đến Quý Khách hàng Kính gửi: Quý Khách hàng…